Hur kan jag påverka?

Genom att göra din röst hörd. Det kan man göra på många sätt. Ett sätt är att gå med i en samrådsgrupp eller en ungdomsgrupp och via den få möta politikerna. En annan möjlighet är även att gå med i en ungdomsförening (eller kanske starta en egen om det saknas en på hemorten) och påverka via den. 

hur går jag tillväga?

Om du väljer att sitta med i en samrådsgrupp så är du med och diskuterar alla möjliga frågor och viktigast av allt du kan påverka vilka frågor man ska ta upp. Om du väljer att gå med i en förening hittar du mer info om vilka sådana de finns här och vill du starta en egen kan SFU ge tips och stödja dig/er i det.

vad innebär det att vara med?

Att sitta i en samrådsgrupp innebär att man träffas ungefär fyra till sex ggr per år och diskuterar viktiga frågor som berör sverigefinnar tillsammans med kommunen. Om du vill gå med i en samrådsgrupp eller veta mer om dem kan du kontakta din kommuns finska koordinator. Mer info finns här