samrådsgrupper

Som ung sverigefinländare har du faktiskt stora möjligheter att vara med och påverka om du vill det.

Kanske går du runt och bär på en jättebra idé som du skulle vilja dela med dig av, kanske har du förslag på vad som saknas i din hemkommun eller har idéer på saker som skulle kunna ordnas för unga. Det är sådana saker som du har chansen att dela med dig av om du vill.  Och det tar faktiskt inte upp så mycket av din tid som du kanske skulle tro. 

Foto: Sanja Honkanen Skoog

hur kan jag påverka?

Genom att göra din röst hörd. Det kan man göra på många sätt. Ett av sättet är att gå med i en samrådsgrupp eller en ungdomsförening och via den föra fram sina tankar och åsikter.

Var finns det samrådsgrupper?

Om du bor i en kommun som är  finsk förvaltningsområde så ska det finnas en samrådsgrupp där.  

Hur hittar jag en grupp?

Här kan du läsa om alla de kommuner som har en sådan grupp idag. Det finns också en länk till varje kommuns finska sidor och på dem hittar du kontakuppgifter till din kommuns koordinator/samordnare för finska frågor.
Han/hon kan sedan hjälpa dig vidare.

Vem sitter i gruppen?

Hur samrådsgruppen är uppbyggd och vilka som sitter i den varierar mellan kommunerna. I några kommuner är mötena öppna dvs. vem som helst som är intresserad av frågorna får komma med vilket gör att antalet i gruppen kan vara uppemot 20 personer ibland. Men i de allra flesta kommunerna är medlemmarna vanligtvis utvalda utifrån deras föreningstillhörighet. Samrådsgruppens medlemmar representerar de olika föreningarna och organisationerna i kommunen som har koppling till det finska som tex finska föreningen, finska församlingen och finska skolan. 

ungdomsföreningar då?

Ungdomsföreningarna i landet hittar på allt möjligt kul och ordnar evenemang. Här kan du se om det finns en sådan förening i din stad.