ETT  TEKNIKPROJEKT FÖR BARN LETT AV UNGA


Kursen Moving Mechanics brukar hållas på Balthazar Science Center i Skövde på två språk: svenska och engelska. Men i år har engelskan byts ut mot finska.
Ungdomsledarna Alma och Joonathan har under hösten lotsat barn mellan årskurs 1-6 igenom olika kursmoment som alla anknyter till rörelse, friktion, maskiner och hjul.

Alma har skött kursplaneringen och varit den som talar svenska medan Joonathan har talat finska och också lärt ut finska ord och uttryck som passar till kursen tema såsom delarna på en båt. 


Under kursens sex tillfällen har deltagarna fått i uppgift att lösa de här utmaningarna i valfritt material: 

1. Bygga en bil. 
2. Bygga ett flygplan.
3. Bygga efter ritning (Lego)
4. Bygga båtar med en motor (luftdriven, med gummiband etc.)
5. Bygga en katapult eller ett armborst.
6. ”Småkamp” - en tävling med massa småutmaningar. 

 

Moving mechanics på Balthazar i Skövde

I Skövde har man valt att använda en del av de pengar som är öronmärkta för finsk verksamhet till att ordna en tvåspråkigkurs (finska-svenska) för barn på Baltazar Science center.  Kursen, som heter Moving Mechanics, handlar om teknik. Totalt 12 barn från årskurs 1-6 har under sex kurstillfällen fått experimentera, bygga och vara kreativa utifrån en utmaning de ges. Alla barnen på kursen har också en koppling till det finska - de hittades alla via kommunens modersmålslärare i finska. Dessutom är de inte bara kursdeltagarna som har en koppling till det finska, kursledarna Alma och Joonathan är båda unga sverigefinnar.

Mer om kursen kan du läsa här till vänster. Här nedanför ser du bilder från kursen.
Alla bilder är tagna av Skövdes samordnare för finskt förvaltningsområde Anoo Niskanen Naing

BILDER FRÅN KURSMOMENTET "SMÅKAMP"