NETWORKINGTRÄFF I norrköping 4 mars 2017

- ett forum för sverigefinska unga att träffa andra unga

Vårens Networkingträff ordnades denna gång i den vackra Industristaden Norrköping och med temat gemenskap, motivation och inspiration i föreningslivet  Vi beslöt att dagen skulle delas upp i olika delar, en med föreläsning, en med workshop och en med en rolig teambuilding aktivitet. 
Plus en liten uppgift bonusuppgift som minoritetsutredaren Lennart Rohdin och hans medarbetare skickat med till oss. Den fick inleda dagen. Alla deltagarna fick nämligen svara på några frågor rörande sverigefinska unga, deras möjlighet att påverka och vilka frågor de tycker de är viktigast för dem som unga. 

Till föreläsningsdelen bjöds Föreningen Nordens ungdomsförbunds ordförande Anton Hermansson in och han berättade om dels FNUF:s verksamhet; vad de arrangerar och hur de jobbar, dels om hur de lockar och inspirerar sina medlemmar. FNUF valdes också ut som föreläsare eftersom det är en ungdomsförening som har mycket kopplingar till Finland och därmed är en extra intressant förening att för Sverigefinska ungdomsförbundets föreningar och medlemmar. Workshop-delen drog sedan Sanja från Ungas röst och Laura från Sverigefinska ungdomsförbundet.  Själva workshopen tog sin utgångspunkt i en huvudfråga som sedan deltagarna, uppdelade i grupper om 5-6 personer, fick med fem förslag/önskemål var till frågan ”Hur vill du att sverigefinska ungdomsförbundet ska jobba för och med unga med finska rötter”. Dessa förslag presenterade sedan var och en för de andra i sin grupp, innande sammanställs sedan i den egna gruppen och man letar efter gemensamma nämnare. De gemensamma nämnarna fick sedan bli huvudrubriker som gruppen samlade sina olika förslag under. Sedan fick allt sättas upp på väggen och gruppen själva sätta "poäng" på alla sina förslag, vilket de tycker är viktigast för dem.  Därefter presenterade alla grupper sina tankar och förslag för varandra. 

Sist ut på programmet var sedan den "hemliga aktiviteten" med temat teambuilding och vad var det då? Jo escape room, fast inte så att deltagarna denna gång blev inlåsta i ett rum utan de blev uppdelade i grupper och fick alla samma uppgift av Polischefen från Twisted Keys, att hjälpa polisen att hitta mördaren, så kallad Dödsängeln, innan han eller hon mördar igen. 60 minuter hade de fyra grupperna på sig och den snabbaste klarade det med hela 25 minuter till godo! Imponerade :) Dessutom lyckades tre av fyra grupper lösa mysteriet inom tidsramen. Den sista gruppen föll på målsnöret. Superbra jobbat alla! 
Efter denna intensiva dag väntade sedan en härlig gemensam middag på fantastiska Enoteket. En toppenfin dag på alla sätt med alla dessa underbara deltagare från Umeå i norr till Lund i söder. Tusen tack till alla er som kom ❤️

Bilder från networkingträffen i norrköping

Foto: Sanja Honkanen Skoog

Tack till norrköpings kommun!

Var vårens Networkingträff arrangeras varierar och platsen för vårens träff har de senaste två åren valts att vara på orter där man ser att man jobbar aktivt med att lyfta fram och satsa på sverigefinska barn och unga.  Därför föll valet i år på Norrköping som vi vet bland annat har gjort en utredning rörande sverigefinska unga och föräldrar till yngre barn under 2015 samt att de under våren 2016 satsat på att ordna olika aktiviteter för denna grupp. 

Ett extra glädje besked fick vi också av Norrlöpings kommun som meddelade att de är glada att vi valt att ha mötet hos dem och gärna vill vara med och bidra till att vår vistelse genom att ge oss ett ekonomiskt bidrag till vår kvällsmiddag som avslutar Networking-träffen på lördagen.
Tusen tack till Norrköpings kommun för allt stöd ❤️

Ungas tankar -
listan med alla idéer