Hur tänker sverigefinska unga om sin identitet?

Sverigefinsk, finsk eller svensk?

Foto: Sanja Honkanen Skoog

Kvällen, dit ca 10 unga hade kommit, inleddes med en identitets-workshop av Sanja från Ungas röst och Tuuli från Sverigefinska ungdomsförbundet. Under vårens workshopen fick deltagarna fundera över vad man tänker på när man hör ordet Finland. Denna gång låg fokus istället på att fundera över vad man definierar sig som.
På golvet lades papper ut i olika färger för att föreställa en termometerskala (från blått till rött). Eftersom fokus för kvällen var finska rötter fick det röda (det varmaste) symbolisera det finska och det blåaste det svenska. Mitten fick sedan representera det sverigefinska. 

Skalan sattes så här:
• Finsk
• Finsk som bor i Sverige
• Sverigefinsk
• Svensk som har finska rötter och är intresserad av dem och vill kunna/kan tala finska.
• Svensk som har finska rötter men inte är så intresserad av dem.
• Svensk
 
Vid det rödaste (finsk) sattes Finlands flagga upp, vid det blåaste (svensk) Sveriges flagga och det mittersta (sverigefinsk) fick den sverigefinska flaggan.
 
Själva workshoppen inleddes med att Sanja och Tuuli själva berättade om var på skalan de befann sig och om sin historia och hur de funderar kring sin identitet. Sedan gick nya generalsekreterare för ungdomsförbundet Laura Santala upp och delade sin historia. Därefter var golvet fritt för deltagarna att gå upp och berätta, vilket de flesta glädjande nog gjorde.  Med andra ord gick alla som deltog en chans att få höra en rad olika personers historier, alla från olika bakgrund och alla med olika kunskaper i finska.
Och hur placerade sig deltagarna då? 
Andra och tredje generationen sverigefinska unga valde Svensk som har finska rötter och är intresserad av dem och vill kunna/kan tala finska. Här placerade sig både sådana som kan finska och sådana som inte kan finska.  De som flyttat till Sverige för att studera valde Finsk som bor i Sverige och de som är födda i Finland men bott några eller många år i Sverige redan valde kategorin Sverigefinsk. Med andra ord finns det faktiskt ett tydligt mönster i hur man ser på sin identitet. Dessa tre grupper tillhör nåmligen de tre stora grupperna när det kommer till dagens sverigefinska unga.  

Efter detta fortsatte kvällen med Anton Wiraeus workshop, hans ordtapet hade fått två olika sidor, en finska och en svensk.
Så här beskriver han själv workshopen:
”Sanatapetti - Ordtapet, - var med och måla en tapet med finska och svenska ord, utgångspunkten är bastuns värld, men därifrån sätter bara fantasin stopp, vi använder sprayfärg som är vattenlöslig och inte kräver andningsskydd, vi målar tillsammans på uppspänd plast,”.
På den finska sidan var tanken att  man skulle skriva eller rita någon man tänker på när man hör ordet Finland, på den svenska något man tänker på när man hör ordet Sverige. Den finska sidan fylldes faktiskt snabbast och en bild på den ser du här ovan.

Bilder från kvällen:

Foto: Laura Santala och Sanja Honkanen Skoog (bilderna på ordtapeten)

Identitetstermometern

•    Finsk
•    Finsk som bor i Sverige
  •  Sverigefinsk
  •  Svensk som har finska rötter och är intresserad av dem och vill kunna/kan tala finska.
•    Svensk som har finska rötter men inte är så intresserad av dem.
•    Svensk