Vad innebär det att vara en minoritet?

Illustration: Sverigefinländarnas delegation Illustration: Sverigefinländarnas delegation

Sedan år 2010 finns det fem nationella minoriteterna i Sverige: samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.

Alla dessa fem har särskilda rättigheter till information, skydd för sina språk och kulturer samt inflytande i frågor som berör dem.
Det är också därför det finns så kallade samrådsgrupper i de kommuner som valt att bli ett förvaltningsområde för en minoritet.

Alla de finska förvaltningskommunerna har en egen samrådsgrupp och i den sitter representanter för den finska minoriteten och för kommunen samt samordnaren i samrådsgruppen. I gruppen diskuteras sedan aktuella frågor och man beslutar även över vart de öronmärkta pengar gruppen tilldelats ska läggas.  Mer om samrådsgrupper kan du läsa här.

dina rättigheter som minoritet

Som nationell minoritet i Sverige har du rätt:

• Ditt språk.
• Din kultur,
• Din identitet.
• Din historia.

och mer praktiska saker såsom:
• Service på ditt språk,
• Barnomsorg på ditt språk.
• Äldreomsorg på ditt språk.
• Möjlighet att påverka i din kommun (via samrådsgruppen)
• Få information på ditt eget språk från myndigheter om vad lagen innebär 


Alla rättigheterna finns sammanfattade på Socialstyrelsens hemsida. För att läsa dem klicka här


P.S På bilden ser du den sverigefinska flaggan. Den ritades 2007 av Andreas Ali Jonasson 2007 och en 30 mars 2014 röstades flaggan igenom av Sverigefinländarnas delegation som den Sverigefinska gruppens flagga.  D.S

minoritetskartan

Här finns en karta över alla Sveriges minoriteter. Om du klickar på den så öppnas den som en pdf och du kan läsa och spara ner den på din egen dator. 

mer info om minoriteter

Här kommer lite länkar till platser där du kan läsa mer om vad det innebär att tillhöra en minoritet i Sverige: 


• Det finns en helt egen hemsida som heter minoritet.se där man kan läsa om alla fem minorieter i Sverige, om minoriteters rättigheter och vad som pågår just nu i landet som rör minoritetsgrupperna i Sverige. Här hittar man också solskenshistorier över hur orter lyckats bra i sitt minoritetsarbete. 

• Här finns en broschyr utgiven av Sametingen och Länsstyrelsen i Stockholm som kortfattat beskriver de lagar som berör minoriteter i Sverige och regeringens målsättningar.

• Det finns också en alldeles egen plattform där de fem minoriteternas ungdomsförbund samarbetar för att stärka barn och ungas rättogheter. Den heter Ung Minoritet och mer info om den hittar du här:

• Vill man läsa lite mer om hur det är och hur det varit att vara sverigefinsk och då speciellt det här med språket så har SR Sisuradio samlat berättelserna från sin kampanj #vågafinska i en bok som lanserades under senhösten 2014.  Mer om det projektet kan du läsa HÄR
Och när nedanför kan du ladda ner boken som pdf till din dator.

• Utbildningsradion, UR gjorde också 2009 en programserie som heter Jakten på språket där man berättar om varför vissa språk blev minoritetsspråk i Sverige. Avsnittet om finskan hittar du HÄR.

• Det finns också en broschyr utgiven av Länstyrelsen i Stockholm och Sametinget som rör förskoleverksamhet på minoritetsspråk. Den kan du också ladda som pdf ner här nedanför.

tidning om våra minoriteter

Nu finns det en hel tidning om de fem nationella minoriteterna!  I fokus i tidningen står barns rätt till sitt nationella minoritetsspråk och det lyfts upp genom reportage från hela landet men också i en öpppenhjärtlig intervju med den välkända festfixaren Micael Bindefeld.
Bilagan finns att hämta på Minoritet.se HÄR. Du kan också klicka på bilden här nedanför.  Bilagan är gjord av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget tillsammans med Active Media Partner.