svenska kyrkans minoritetsarbete

Svenska kyrkan jobbar mycket med minoritetsfrågor och har bland annat nyligen släppt en rapport som heter: Tio sätt att stärka minoritets- och urfolksbarn. 

Så här beskrivs arbetet med den av Kaisa Syrjänen-Schaal, chef för enheten för flerspråkighet vid Svenska kyrkan:

"Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter. Barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna är fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Svenska kyrkans flerspråkiga arbete ska särskilt fokusera på minoritets samt urfolksbarn och unga. Svenska kyrkan har varit med och skrivit rapporten "Tio sätt att stärka barn och unga" där finns punkter som behöver utvecklas i dagens barn och ungdomsarbete. Det finns särskilt tre punkter kyrkan vill lyfta fram. Minoritets- och urfolksbarn upplever utsatthet och ifrågasättande och det är angeläget att uppmärksamma deras situation och motverka utsatthet. Det finns även behov att öka samverkan mellan fler aktörer särskilt på lokal nivå. Samverkan och samarbete mellan flera aktörer ger extra kraft till arbetet eller möjliggöra att man gemensamt kan åstadkomma insatser som stärker barn och unga. Man behöver även stärka barns och ungas möjligheter att påverka. Fler kan göra något för att förbättra barns och ungas möjligheter att påverka. Det behövs ett systematiskt arbete för att fånga in och synliggöra ungas synpunkter i det kommunala samt lokala arbetet."

Hela rapporten "Tio sätt att stärka minoritets och urfolksbarn" hittar du här intill. Genom att klicka på den kan du ladda ner den till din egen dator. 

DET HÄR HÄNDER I KYRKANS REGI:

tro, hopp och drömmar - ett nytt projekt för och med sverigefinska unga!

Bild från Svenska kyrkans hemsida om projektet Bild från Svenska kyrkans hemsida om projektet

Tro, hopp och drömmar  heter Svenska kyrkans nya projekt som vänder sig till sverigefinska unga! Dessutom är det kryddat med lite Love Antell och Tanja Lorentzon. I fokus står den egna kulturella identiteten och tanken är att 15 ungdomar mellan 15- 25 år (med sverigefinsk, tornedalsk, och finsk-romsk bakgrund) under drygt ett års tid få möjlighet att utforska sitt eget arv och identitet. Man behöver inte vara tvåspråkig (finska-svenska) för att delta utan det räcker att man har en anknytning till de tre grupperna sverigefinsk, tornedalsk eller finsk-romsk. 
Sugen på att vara med? Då kan du läsa mer HÄR.

Förhoppningen med projektet att de 15 unga sedan ska hjälpa Svenska kyrkan att stärka sitt arbete bland dessa minoritetsgrupper. Kai Latvalehto som är projektledare, säger så här om projekt i ett pressmeddelande från kyrkan:
”Unga minoriteter har rätt till sitt språk och rätt till inflytande. Det här projektet stärker medvetenheten om det och skapar nätverk som varar livet ut”. 

Projektet startar nu i oktober 2016 och pågår till december 2017 och tidsplanen för det ser ut så här:
• 1-2 oktober 2016: mentorsutbildning i Luleå
• 12-13 november 2016: veckoslut i Stockholms skärgård
• 4-5 februari 2017: deltagande i Göteborg Film Festival
• 6-7 maj 2017: veckoslut i Västeråstrakten
• Sommaren 2017: Finlandsresa
• December 2017: öppen temadag och avslutning av projektet 

Hela pressmeddelandet kan du läsa HÄR och mer info om själva projektet, kontaktuppgifter och information om hur man anmäler sig hittar du HÄR.
Kaj Latvalehto har också intervjuats av Sisuradio om projeket.
Den intervjun hittar du HÄR

Gruppen har också en egen blogg som du hittar HÄR och en Instagram-sidan som du hittar HÄR.

Hur många med sverigefinsk bakgrund finns det i din kommun?

Det kan du få svar på nu! Svenska kyrkans flerspråkiga kyrka har nämligen samlat ihop över det här. Siffrorna, som pulbicerades i december 2015,  bygger på statistik som Kyrkokansliet tagit fram.
I den statistiken kan man få reda på hur många som har sverigefinsk bakgrund i landets församlingar. I statistiken har man också kollat upp hur många som tillhör första, andra och tredje generationen sverigefinländare.  
Hela analysen (och en länk till statistiken) hittar du HÄR.

Längst ner på deras sida finns också en excel-fil att ladda ner. I den filen hittar du siffrorna uppdelade per församling och kan därmed kolla upp exakt hur situationen ser ut i din hemkommun och även inom den (om kommunen har flera församlingar inom sig). 

Ny bok om hur man kan jobba med flerspråkighet och minoriteter i kyrkan

Det har kommit ny bok om minoriteter och urfolk av Svenska kyrkan. Boken heter En kyrka många språk och går att ladda ner som pdf till sin egen dator. Filen hittar du i spalten Kyrkans rapporter här intill →

I boken blandas intervjuer med intressanta personer med tips och förslag på hur man kan gå tillväga för att jobba med flerspråkighet inom församlingen. 
Till minoritet.se säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för enheten för flerspråkighet vid Svenska kyrkan, så här om bokens innehåll:
” - Boken handlar om varför det är så viktigt med attityder, bemötande och inkludering av andra språk. Skriften riktar sig i första hand till medarbetare, förtroendevalda och ideella i kyrkan – och särskilt då svenskar som kanske ifrågasätter varför man ska hålla på med samiska, finska, meänkieli och romani chib, säger Kaisa Syrjänen Schaal” 
Hon betonar också att boken även innehåller mycket matnyttigt för kommunala koordinatorer som jobbar med minoritetsfrågor.  

kraftsamlingsdag i uppsala den 27 maj 2015

Svenska kyrkan, Uppsala universitet och Sverigefinska ungdomsförbundet ordnade en dag för de som arbetar med sverigefinska, samiska och tornedalska barn och unga. En gratis kraftsamlingsdag för att diskutera, lära sig och knyta nya kontakter.
Samtalen under dagen utgick från rapporten Tio sätt att stärka barn och unga som visar att aktörer som riktar sig till barn och unga i högre grad behöver beakta barns och ungas behov i de egna strukturerna och hitta former för sin organisation och verksamhet som gynnar identitetsutveckling och språklig revitalisering. 

barnläger i finnåker i februari

Svenska kyrkan ordnade tillsammans ett barnläger i Finnåker den 20.-22.2.2015 tillsammans med Västerås och Örebros finskspråkiga församlingsgrupper samt Sverigefinska ungdomsförbundet. Syftet med lägret var att öka samverkan mellan olika aktörer och erbjuda barnen en trevlig upplevelse på finska. 
Om hur lägret var kan du läsa här
och en film från lägret gjord av rapparen Jesse Piisinen (som hade rap-workshopen under lägret) kan du ser här nedanför:  
I slutet av filmen kan du även se och höra när deltagarna rappar sina egna låtar. 

Mänskliga rättigheterdagarna i umeå

Under MR-dagarna (Mänskliga rättighetsdagarna) i Umeå helgen den 15-16 november 2014, diskuterade de fem nationella minoriteternas ungdomsförbund minoritetspolitiken i Sverige. 
Under lördagen hölls seminariet ”Minoritetspolitik ur ungas perspektiv”, arrangerat av Svenska kyrkan nationellt och Ung minoritet. Alla fem minoriteters ungdomsförbund deltog där i en paneldebatt och diskuterade minoritetspolitiken. Mer om paneldebatten i Umeå och de tankar som kom fram under den kan du läsa i en artikel som du hittar här

Ung minoritets representanter under MR-dagarna i Umeå. 

Foto: Svenska kyrkan

lite annat om kyrkans arbete

Svenska kyrkan har också gjort en omvärldsanalys av sverigefinnar och finska språkets ställning och framtid har analyserats. Mer om det kan du läsa här.  Och rapporten som bygger på omvärldsanalysen hittar du här nedanför: 

KYRKANS rapporter att ladda ner: