SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION

Sverigefinländarnas delegation har funnits sedan år 2000 och beskriver sig själv som en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten.

Delegationens har fyra olika huvudmål med sitt arbete.
De är: 
• att stärka finska språkets ställning och fortlevnad i Sverige
• att utveckla den sverigefinska kulturen
• att stödja bildandet av finskspråkiga institutioner
• att förbättra finskspråkig service inom olika samhällssektorer.

Delegation jobbar också mycket med att informera andra om den sverigefinska minoriteten, ordna konferenser och seminarier, göra skrivelser till t.ex. regeringen och att sitta i samråd med beslutsfattare. Läs mer HÄR.
Dessutom så vill de gärna lyfta fram saker du kanske inte visste om den sverigefinska minoriteten. Här nedan ser du en massa roliga posters delegationen gjort under 2016 i samband med firandet av sverigefinnarnas dag den 24 feburari. 

Vem är sverigefinne? Delegationen benar ut vem som är vad

Visste du det här om sverigefinnar?