VARFÖR ÄR DET HÄR PROJEKTET VIKTIGT?

I dag finns alldeles för få unga med i de finska förvaltningskommunernas samrådsgrupper. Endast i några få av landets över 50 förvaltningskommuner för finska finns det någon som är under 30 år. Istället är medelåldern i de flesta 50 plus. Det  här gör att en hel grupp i samhället blir utan röst.
Det vill vi försöka ändra på.

Tanken bakom det här projektet är att ge sverigefinländska ungdomar en möjlighet att få berätta vad de tycker och tänker och samtidigt få en chans att vara med och påverka det som händer och sker i deras egna kommuner och i samhället i stort.

Projektets mål är att öka de sverigefinländska ungdomarnas och de nya generationerna möjlighet att vara delaktig i och kunna påverka i sina kommuner och i samhället. 
Förhoppningen är att få fler unga att ta plats i förvaltningsområdenas samrådsgrupper och genom sin medverkan där kunna få inflytande över vad som händer och sker i den egna kommunen. 

Projektets prioriterade områden är därför demokrati och deltagande

Foto: Sanja Honkanen Skoog

DIN RÖST ÄR
BETYDELSEFULL!

Sverigefinländarnas arkivs ungdoms- och demokratiprojekt Ungas röst- Nuorten äänet #ungasroster fokuserar på att lyfta fram sverigefinska ungdomars röster i samhället. 
 

Därför letar vi efter dig -
Dina tankar och åsikter är viktiga för oss
 
 

Vill du vara med och berätta hur du känner och tänker om framtiden? Vad saknar du i din kommun? Har du idéer på vilka slags aktiviteter eller evenemang som din kommun skulle kunna ordna för er unga? eller vill du bara berätta vad du tycker man ska göra i din kommun för att du och andra unga ska trivas.
Tveka inte, utan hör av dig med dina funderingar.  

Vi vill gärna lyssna på dig och dina åsikter och hjälpa dig att föra dina tankar vidare. 

Hör av dig till Ungas röst- Nuorten äänets projektkoordinator Sanja på adressen sanja@ungasrost.se om du vill dela med dig av dina tankar och funderingar eller om du vill ha mer information om projektet eller dina möjligheter att påverka.